top of page

Ефективність комбікормового заводу

Оновлено: 8 груд. 2022 р.


Ефективність комбікормового заводу, продуктивність комбікормового

Залежно від цілей бізнесу керівник комбікормового заводу може приймати ключові рішення на основі продуктивності та ефективності комбікормовий завод а, що підвищить прибутковість і продуктивність, а також знизить витрати. Розуміння того, які показники вимірювати та використовувати для процесів прийняття рішень, є життєво важливим, якщо менеджер підприємства хоче успішно впливати на ефективність роботи.

Щоб визначити оптимальні шляхи підвищення ефективності комбікормового заводу , необхідно визначити ключові показники ефективності (KPI), які є найбільш важливими для успішної роботи. Для роботи комбікормового заводу ключові показники продуктивності зазвичай можна згрупувати за такими категоріями, як продуктивність, якість і безпека. Розглядаючи ці категорії, продуктивність є категорією KPI, яка найбільше пов’язана з ефективністю заводу. Продуктивність включає в себе тонни за людино-годину, тонни за пробіг, переналаштування, енергію на тонну, фактичні години роботи в порівнянні з запланованими, час простою, тонн за одне завантаження і час очікування завантаження.

Більша кількість тонн за прогін покращує ефективність комбікормового заводу, мінімізуючи кількість разів, коли оператор перемикається на інший тип корму в процесі змішування або гранулювання. Для операцій без лінії гранулювання перемикання може коштувати оператору приблизно 5 хвилин залежно від конструкції системи та призначеного часу для очищення обладнання після змішувача. Для операцій, які включають гранулювання, цей час вимагає більших витрат не лише через переналаштування, а й через час нарощування та зупинки гранулятора. Залежно від того, як налаштовані лінії гранулювання, оператор може втрачати від 20 до 30 хвилин на кожне перемикання гранулятора. Таким чином, зменшення кількості перемикань гранулятора може підвищити ефективність вашого гранулятора.

Енергетичні аудити

Хоча аудит споживання енергії може бути серйозним головним болем, визначення областей підвищення енергоефективності може принести великі економічні винагороди керівникам комбікормових заводів. Мета енергетичного аудиту полягає в тому, щоб дослідити, які центри витрат і методи виробництва споживають найбільше енергії та де найбільший потенціал її збереження. Витрати на енергію витрачену комбікормовим заводом, як правило, складаються з витрат на електроенергію та паливо. Витрати на електроенергію пов’язані з витратами на роботу двигунів, забезпечення теплом і освітлення. Таким чином, обладнання, що працює з електродвигунами, таке як конвеєри, ковшові елеватори, очисники, пиловловлювачі, гранулювачі, розмелювальне обладнання та повітряні компресори є основними споживачами електроенергії. Паливо використовується для котлів для пелетування та тепла для приміщення, а також транспортних засобів - вантажівок і навантажувачів. Розуміння недоліків системи та способів керування різними частинами обладнання, такими як розмелювальне обладнання (молоткові або вальцьові дробарки), котли, повітряні компресори тощо, може підвищити ефективність і знизити витрати на експлуатацію комбікормового заводу.

Електрика також споживається при використанні молоткових або вальцьових дробарок для подрібнення зерна. Енергія, необхідна для подрібнення зерна, залежить від цільового розміру частинок, типу обладнання та інгредієнта, що подрібнюється. Потрібна енергія або вартість подрібнення зростає зі зменшенням цільового розміру частинок. Окрім витрат на електроенергію, слід контролювати вартість обслуговування.


Енергія, необхідна для роботи шліфувального обладнання протягом його очікуваного терміну експлуатації, значно перевищить вартість самої машини. Тому важливо переконатися, що ваше обладнання має належний розмір і добре обслуговується, щоб зменшити витрати на електроенергію. Діаметр і площа сита для молоткових дробарок повинні відповідним чином відповідати підключеному двигуну потужності. Що стосується вальцьових дробарок, то потужність двигуна повинна корелюватися з площею поверхні валків. Витрати на енергію для помелу кукурудзи зростають в 5 раз або більше за тонну при тонкому помелі в порівнянні з грубим помелом.

Якщо комбікормові заводи мають лінію гранулювання, для цього потрібен паровий котел. Для роботи котлів потрібне паливо. Однак збереження ефективності котла може допомогти зберегти необхідну кількість енергії. Однією з головних причин неефективності котла є наявність накипу на трубах або труби, забруднені сажею, а також неправильне налаштування пальника. Моніторинг ефективності котлів може призвести до потенційної економії коштів. Моніторинг викидів димових газів із труби котла та температури димової труби може виявити проблеми чи потенційну неефективність. Якщо вимірюєте температуру вихідних газів з димоходу, мета полягає в тому, щоб переконатися, що вона не перевищує 38 С температури пари.

Повітряні компресори — це ще одна частина обладнання комбікормового заводу, яка може призвести до великих витрат на електроенергію, якщо їх не обслуговувати належним чином. Наявність відповідного вибору обладнання та розмірів допоможе знизити витрати на експлуатацію. Збільшення розміру системи повітряного компресора потребуватиме більшого двигуна, ніж той, який може знадобитися, що збільшить вартість експлуатації.

Крім того, робота повітряного компресора при вищому тиску, ніж вимагається, може коштувати додаткових грошей. Наприклад, зниження тиску на 2% може заощадити вартість затрат на 1,5%. Окрім роботи повітряних компресорів в ідеальних налаштуваннях, технічне обслуговування є ключовим компонентом для забезпечення ефективної роботи обладнання. Важливо вибирати масла, які зменшують тертя, міняти фільтри, коли це необхідно, і тримати ремені натягнутими, щоб запобігти ковзанню. Однак найбільші витрати на енергію виникають у разі витоку повітря. Витік повітря з компресора може коштувати заводу від 5 до 134 доларів на день залежно від розміру витоку.

Шукайте неефективність планування

Одним із способів оцінити загальну ефективність комбікормового заводу є порівняння фактичних із запланованих годин роботи. Якщо комбікормовий завод працює більше годин, ніж заплановано, це означає, що має місце неефективність, яку необхідно вирішити. Керівник повинен визначити ключові проблеми, які сповільнюють виробництво та заважають комбікормовому заводу працювати за графіком. Як правило, цю неефективність можна віднести до виробництва кормів, які важко гранулювати через рецептуру, додатковий попит на корм, проблеми, пов’язані з доставкою кормів, проблеми з плинністю кадрів та низьку продуктивність працівників.

Незапланований простій також може призвести до розбіжності між фактичними та запланованими годинами роботи. Позаплановий простій складається з таких сценаріїв, як механічна поломка обладнання, відсутність інгредієнтів, необхідних для виробництва корму, зупинка через те, що бункери готового корму заповнені комбікормом, або час, потрібний для очищення бункерів. Ці проблеми можуть виникати в багатьох місцях, включаючи закупівлю, проблеми з технологом, транспортом, працівниками і цехом. Менеджеру важливо розуміти, що спричиняє цю неефективність і як її покращити, щоб допомогти операційній діяльності.


Нарешті, оптимізація завантаження та доставки готового корму може підвищити ефективність роботи комбікормового заводу. Комбікормові заводи повинні прагнути скоротити час, необхідний для вантажівки та виїзду з підприємства. Будь-який час, який вантажівки витрачають на очікування на місці, знижує загальну ефективність масової доставки. На ефективність подачі мішків може вплинути відсутність досвідчених операторів складських навантажувачів, розташування продукту на складі, а також загальна організація та логістика на складі. З точки зору доставки корму, максимізація кількості корму, що доставляється на завантаження, порівняно з обмеженнями ваги, встановленими законом, може допомогти підвищити ефективність доставки. На тонну доставленого вантажу можуть впливати вага вантажівки та причепа, відділ планування, оператор розвантаження та точність системи розвантаження. Оцінка логістики, завантаження та доставки готових кормів може підвищити загальну ефективність комбікормових заводів.

Моніторинг із зібраними даними

Визначення цілей комбікормового заводу та оцінка деталей повсякденних операцій може призвести до покращення ефективності комбікормового заводу та загального прибутку. Однак важливо пам’ятати, що ви не можете керувати тим, що не можете виміряти.

Визначення ключових областей для моніторингу за допомогою зібраних даних може бути корисним, щоб допомогти керівникам комбікормовий заводів приймати важливі рішення щодо підвищення ефективності виробництва.

Збір даних для моніторингу є цінним інструментом не лише для визначення неефективності на заводі, але й для інформування працівників про важливість їхньої роботи та про те, як їхні дії впливають на продуктивність та експлуатаційні витрати.


Chad Paulk - an assistant professor of feed science and management in the Department of Grain Science and Industry at Kansas State University

9 переглядів0 коментарів
bottom of page